امام جمعه ی کوهبنان:امتیاز برجسته ی شهرداری کوهبنان در بحث پرداخت به موقع حقوق پرسنل ستودنی می باشد.

امام جمعه ی کوهبنان:امتیاز برجسته ی شهرداری کوهبنان در بحث پرداخت به موقع حقوق پرسنل ستودنی می باشد.

امام جمعه ی کوهبنان:امتیاز برجسته ی شهرداری کوهبنان در بحث پرداخت به موقع حقوق پرسنل ستودنی می باشد. حجت الاسلام المسلمین عباس جعفری ضمن آرزوی سال خوش برای مجموعه ی شهرداری وشورای شهر,از زحمت کشان عرصه ی شهر وشهرداری...