خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "تمهیدات شهرداری"

تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال

تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال

گزارش تصویری از تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال   تنظیف آرامستان     گذاشتن گلدان بر سر قبور   ...

تمهیدات شهرداری کوهبنان در پنجشنبه اخر سال

تمهیدات شهرداری کوهبنان در پنجشنبه اخر سال

گزارش تصویری از تمهیدات شهرداری کوهبنان در پنجشنبه آخر سال   ***تنظیف آرامستان     ***گذاشتن گلدان گل بر سر قبور   ...