اجرای عملیات تجهیز بوستان معراج  و امام صادق به وسایل بازی و ست های ورزشی

اجرای عملیات تجهیز بوستان معراج و امام صادق به وسایل بازی و ست های ورزشی

گزارش تصویری از اجرای عملیات تجهیز بوستان معراج و امام صادق به وسایل بازی پلی اتیلن و ست های ورزشی ...