خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "تامین سرانه فضای عمومی"

آغاز عملیات بازسازی میدان بسیج

آغاز عملیات بازسازی میدان بسیج

گزارش تصویری از آغاز عملیات بازسازی میدان بسیج(میدان تامین...

ماده ۱۰۱

ماده ۱۰۱

  ماده ۱۰۱ تصویب نقشه‌های تفکیکی ماده ۱۰۱ـ اداره ثبت اسناد و دادگاهها موکلفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدود شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد نقـشه‌ای که مالک...