تقدیر مهندس مبشر مدیر کل امورشهری وشوراهای استانداری از شهردار کوهبنان

تقدیر مهندس مبشر مدیر کل امورشهری وشوراهای استانداری از شهردار کوهبنان

طی مراسمی با حضورفرماندار, امام جمعه, شهردار ورییس شورای اسلامی وپرسنل شهرداری,لوح تقدیر مدیرکل امورشهری وشوراها به پاس تلاش وکوشش های مجدانه در جهت توسعه و عمران شهر کوهبنان,به یاسرمحسنی شهردارکوهبنان تقدیم...