برپایی دو سفره ی هفت سین

برپایی دو سفره ی هفت سین

به همت شهرداری کوهبنان دو سفره ی هفت سین در میدان شهدا ومیدان آزادی برپا...