آغاز اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار شهدا  (خیابان امامزاده سید سلیمان )

آغاز اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار شهدا (خیابان امامزاده سید سلیمان )

گزارش تصویری از آغاز اجرای عملیات روکش آسفالت بلوار شهدا (خیابان امامزاده سید سلیمان ) ...