اجرا ی عملیات جدول گذاری قسمتی از بلوار بسیج(روبه روی بیمارستان)

اجرا ی عملیات جدول گذاری قسمتی از بلوار بسیج(روبه روی بیمارستان)

گزارش تصویری از اجرا ی عملیات جدول گذاری قسمتی از بلوار بسیج(روبه روی بیمارستان)   ...