اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی باند دوم بلوار آیت الله حائری

اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی باند دوم بلوار آیت الله حائری

گزارش تصویری از اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی باند دوم بلوار آیت الله حائری   ...