آغاز عملیات بازسازی پارک جنب امامزاده سید سلیمان (ع)

آغاز عملیات بازسازی پارک جنب امامزاده سید سلیمان (ع)

گزارش تصویری از آغاز عملیات بازسازی پارک جنب امامزاده سید سلیمان (ع)   عملیات حصار وجدول گذاری     عملیات تسطیح و خاک ریزی   عملیات محوطه سازی داخل...