رویشگاه های سرو کوهی؛ جاذبه ناشناخته کوهبنان

رویشگاه های سرو کوهی؛ جاذبه ناشناخته کوهبنان

درخت ارس یا سرو کوهی از معدود سوزنی برگان بومی و با ارزش است که رویشگاه های طبیعی آن مناطقی از شهرستان کوهبنان را در بر می گیرد و از جنبه های مختلف صنعتی، حفاظتی و حمایتی دارای اهمیت است. درخت سرو کوهی ضمن داشتن خواص...