شهردار کوهبنان:بزرگ مرد خاندان آلطه اسطوره ی عظیم وطن دوستی است.

شهردار کوهبنان:بزرگ مرد خاندان آلطه اسطوره ی عظیم وطن دوستی است.

صبح امروز جناب آقای علیمردان خان آلطه (موسس وبنیانگذار دانشگاه آزاد اسلامی زرند )و مهندس محمدرضا صالحی با حضور در دفترشهردار کوهبنان با محسنی شهردار و اعضای شورای شهر کوهبنان، دیدار کردند. در این دیدار محسنی شهردار...