خبرخوان

نوشته هایی با برچسب "آگهی مناقصه (نوبت دوم)"

آگهی مناقصه زیباسازی و بهسازی پارک مقبره آخوند(فاز دوم)

آگهی مناقصه زیباسازی و بهسازی پارک مقبره آخوند(فاز دوم)

بسمه تعالی شهرداری کوهبنان در نظر دارد فاز دوم عملیات بهسازی پارک مقبره آخوند (پارک مشاهیر) شامل محوطه سازی ٰ؛ زیر سازی؛ فرش موزائیک ؛ و ... را از محل اعتبارات تملک داراییهای سرمایه ای از طریق انتشار اسناد خزانه به مبلغ...

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم)

آگهی مناقصه (نوبت دوم) شهرداری کوهبنان در نظر دارد امور مربوط به جدول گذاری، زیرسازی وآسفالت بلوار شهید صدوقی وپیاده روسازی معابر اصلی شهر رااز طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط ودارای رتبه بندی واگذار...