آزاد سازی معبر انتهای خیابان طالقانی بعد از چندین سال

آزاد سازی معبر انتهای خیابان طالقانی بعد از چندین سال

به گزارش روابط عمومی شهرداری و شورای اسلامی شهرکوهبنان، در یک ماهه اخیر چندین ملک که در طرح احداث خیابان ۲۰ متری در انتهای خیابان طالقانی قرار داشتند به تملک شهرداری در آمده و امروز تخریب و آزادسازی شده اند. خانه باغ...