گزارش مراسم افتتاح بوستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی همزمان با هفته دولت

گزارش مراسم افتتاح بوستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی همزمان با هفته دولت

گزارش مراسم افتتاح بوستان افضل الدین ابوحامد کوهبنانی همزمان با هفته دولت به گزارش روابط عمـومی شهرداری ، به منـاسبت هفـته دولت با حضور امام جـمعه محـترم شهرستان ، فـرماندار محترم ، شهـردار و اعضـای محترم شورای...