خبرخوان

آرشیو "روابط عمومی شهرداری"

سخنگوی شورای اسلامی کوهبنان:یک شهر زیبا وآباد با همکاری و تعامل شهروندان میسر می گردد.

سخنگوی شورای اسلامی کوهبنان:یک شهر زیبا وآباد با همکاری و تعامل شهروندان میسر می گردد.

  به مناسبت روز شوراها مسعود قربانی سخنگوی شورای اسلامی شهر کوهبنان به ارائه گزارشی از عملکرد دوره ی چهارم شورای شهر, از ترییون نماز جمعه  پرداخت. قربانی سخنگوی شورا ی اسلامی کوهبنان در ابتدای سخن ضمن تبریک روز...

پیام شهردارکوهبنان به مناسبت روز کارگر

پیام شهردارکوهبنان به مناسبت روز کارگر

  کارگران بازوان توانمند حرکت هر جامعه ای به سوی رشد ,  تعالی و شکوفایی هستند.یقینا تمامی پیشرفت های حاصل در مسیر پر فراز ونشیب زندگی, نشات گرفته از رشد وپویایی فکر و گسترش اندیشه ورزی است ودر هر جامعه ای که از فرصت...

پیام شهردار کوهبنان به مناسبت روز شوراها

پیام شهردار کوهبنان به مناسبت روز شوراها

بی تردید نهم اردیبهشت روز تاسیس شوراهای اسلامی که زمینه سازتاثیر گذاری عینی تر وافزون ترمردم در تعیین سرنوشت جامعه گردیده ,یادآور حضور جدی تر آنان در اداره ی امور است وکمترین نقش این روز, عطف توجه جامعه به عملکرد نهادی می...

پیام سخنگوی محترم شورای اسلامی استان کرمان سیدمحمدتقی روح الامینی بمناسبت روز شوراها .

پیام سخنگوی محترم شورای اسلامی استان کرمان سیدمحمدتقی روح الامینی بمناسبت روز شوراها .

بسم ا... الرحمن الرحیم نهم اردیبهشت ماه در تقویم نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به عنوان روز شوراها نام گذاری شده است که این نامگذاری فرصتی است مناسب تا تلاش شبانه روزی اعضاء محترم شوراهای اسلامی شهر و روستاها را صمیمانه...