خبرخوان

آرشیو "روابط عمومی شهرداری"

پارک بانوان کوهبنان افتتاح شد

پارک بانوان کوهبنان افتتاح شد

نیازبه شادی ونشاط یک نیاز اساسی برای خوب زیستن وسالم زیستن است.شادی ونشاط کسب شده سوای از تعبیروتحلیل های سلیقه ای افراد که گاهی شور ناشی از ثروت وگاهی شور ناشی از قدرت وشهرت است, باید به ایجاد حس خوب وبادوام در زندگی...

تبریک

تبریک

...

پیام تسلیت

پیام تسلیت

هوالباقی کل من الیها فان و یبقی وجه ربک ذوالجلال و الاکرام هر ازگاه در گذر زمان، در گذر بی گذر ثانیه...

حضرت زینب (س) پرستار نهضت وانقلاب حسینی

حضرت زینب (س) پرستار نهضت وانقلاب حسینی

حضرت زینب (س) در سال پنجم هجری از مادری چون فاطمه زهرا (س)متولد شد ودر دامان ایشان, پیامبر اسلام (ص)و حضرت علی (ع) پرورش یافت.یکی از سیره های عملی زندگی این بانوی الهی ,پرستاری و دست گیری از حال بیماران ودرماندگان بود.اتفاقات ...