خبرخوان

آرشیو "حمل و نقل و ترافیک"

پایانه مسافربری

پایانه مسافربری

تعریف سازمان پایانه های شهرداری : تعریف سازمان عبارت است از حفظ ، نگهداری و اداره امور پایانه ها، تجهیز و توسعه آنها با استفاده از ابزار و روشهای پیشرفته و متناسب با افزایش رشد جمعیت و در صورت لزوم احداث پایانه ها و غرفه...

تاکسیرانی

تاکسیرانی

نگاهی کوتاه به تاریخچه تاکسیرانی با توجه به تحول < حمل و نقل > مسافران و وارداتی بودن مکانیسم تاکسی و تاکسیرانی شاید نتوان تاریخ دقیقی را زمان پیدایش تاکسی و آغاز فعالیت تاکسیرانی در ایران دانست . گفته می شود که در سال...

ترافیک شهری

ترافیک شهری

شورای عالی ترافیک شهرهای کشور  وزارت‌ کشور، در امور حمل‌ و نقل‌ و ترافیک، ‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌  وظایف‌ مهم‌ و قانونی‌ متعددی را بر عهده داشته است. ولی این امور مهم در تشکیلات سازمانی وزارت جایگاه‌ خاصی‌...