جلسه کمیته ی اتلاف سگ های ولگرد با حضور حداکثری اعضا در محل شهرداری برگزار شد.

محسنی شهردار کوهبنان ضمن اهمیت شمردن مبحث محیط زیست بیان داشت:سلامت جامعه ومحیط زیست باید یکی از الویت های مهم کاری دولت مردان و حامیان دولت باشد.

وی خطاب به اعضا بیان داشت:باتوجه به اهمیت ویژه ی مقوله اتلاف سگ های ولگرد در راستای ارتقای سلامت جامعه, اعضای محترم تلاش و همکاری بیستری در این زمینه داشته باشند.

شهردار کوهبنان ادامه داد:دغدغه ی شهروندان در مورد مسائل ومشکلات شهر,جزء دغدغه های اضلی می باشد که در این زمینه از هیچ خدمتی فروگذارنبودیم وآمار مربوطه حاکی ازاین می باشد که شمار سگ های ولگرد نسبت به سال پیش کاهش یافته است.

در ادامه ی جلسه گفت با توجه به فصل زاد وولد سگ های ولگرد اهمیت اتلاف جهت جلوگیری از ازدیاد سگ ها ,مضاعف می باشد که در این راستا باید تمهیدات لازم اندیشیده شود.

احمد جعفری کارشناس بهداشت و درمان ضمن پرداختن به توصیه های ایمنی و بهداشتی در زمینه ی حیوان گزیدگی بیان داشت:

آمار مربوطه به حیوان گزیدگی در فروردین ماه ۳ مورد در حوزه ی شهر و در اردیبهشت ماه ۲ مورد در حوزه ی شهر و ۲ مورد در حوزه ی روستایی می باشد.

در پایان این جلسه مقرر گردید در بازده ی زمانی معین طی یک طرح مشخص با افزایش امکانات و تجهیزات مربوطه,نسبت به اتلاف سگ های ولگرد اقدام گردد وبا توجه به تجمع سگ های ولگرد در محل کشتارگاهها و محل دفن زباله, طرح مذکور در این مکانها با حساسیت بیشتری انجام گیرد.

 

IMG_3864

این خبر را به اشتراک بگذارید :