سرکارخانم حسینی مسوول فضای سبز شهرداری در گفت وگو با روابط عمومی:
سم پاشی درختان بلوار آزادی، میدان اورژانش ،میدان بسیج ،بلوار برهان الدین وکوچه های اطراف ،بلوار جانبازان، بلوار شهدا، انجام شده است.
وی افزود:عملیات سم پاشی درختان هم چنان ادامه دارد و باتوجه به گستردگی آفت برخی درختان و نیاز به سم پاشی ،تمام مناطق شهر در دستور کار قرار گرفته است.

IMG_3711

IMG_3702

این خبر را به اشتراک بگذارید :