درخت ارس یا سرو کوهی از معدود سوزنی برگان بومی و با ارزش است که رویشگاه های طبیعی آن مناطقی از شهرستان کوهبنان را در بر می گیرد و از جنبه های مختلف صنعتی، حفاظتی و حمایتی دارای اهمیت است. درخت سرو کوهی ضمن داشتن خواص دارویی و صنعتی، به دلیل دیرزیستی بسیار زیاد و مقاومت فوق العاده در برابر آفات و امراض از اهمیت ویژه ای برخوردار است و چنان مقاوم هست که به ندرت می توان درخت ارسی را یافت که به دلیل ضعف فیزیولوژیک و یا آفت زدگی خشکیده باشد. لازم به ذکر است ریشه های درخت ارس تاثیر به سزایی در تثبیت و غنی سازی خاک، حفظ رطوبت، افزایش قابلیت رویشی و بیولوژیکی خاک و جلوگیری از فرسایش مناطق تحت پوشش دارد و همچنین گونه جنگلی ارس با تاثیر بر باروری ابرها در ارتفاعات، تنظیم رطوبت و تلطیف هوا را به دنبال خواهد داشت و با تاثیر بر خاک و آب و هوای منطقه موجب تشدید فرآیندهای رویشی و حیاتی در مناطق تحت پوشش خود خواهد شد. امید است به این جاذبه ناشناخته کوهبنان توجه بیشتری شود.

ارسالی محمود جعفری کوهبنانی

oross565821659865

این خبر را به اشتراک بگذارید :