در قسمت شرقی کوهبنان در محل پارک بر هان الدین  در دامنه کوه خانقاه اتاقکی سنگی وجود دارد که مردم جهت گرفتن حوائج  و راز نیاز به این محل آمده و شمع روشن میکنند بنا به گفته پیشینیان این محل مکانی است که حضرت خضر در این محل شرف یاب می شده است و با برهان الدین ملاقات داشته است   و شاید محلی بوده است برای عرفا که جلسات خود را در آنجا به علت اینکه تخت امیر در طول روز گرم بوده است تشکیل می دادند

عکس۰۱۰۷

عکس۰۱۰۶

عکس۰۶۱۳

عکس۰۰۹۱

این خبر را به اشتراک بگذارید :