در دامنه کوه خانقاه تخت صافی از سنگ و ساروج ساخته شده که به آن تخت امیر میگویند بنا به شواهد و قرائن این بنا در زمان شاه نعمت الله ولی ساخته شده در بالای این تخت، اطاقک کوچکی وجود داشته است که اطاق مخصوص و خلوت امیر بوده و این تخت محلی بوده برای برگزاری جلسه شبانه عرفا در کوهبنان پس از اینکه همه عرفا جمع میشدند شاه ولی جهت حضور در جلسه از آن اطاقک بیرون می آمده و در جلسه شرکت می نمود. آسمان پر ستاره کوهبنان از دیر باز زبانزد خاص و عام میباشد و روشنایی ستاره های آسمان کوهبنان در شب از زیبایی خاصی برخوردار می باشد و در زمان حال نیز در فصل تابستان، عده ای برای دیدن آن منظره شب به تخت امیر یا همان تخت لطیفی که اصطلاح عامیانه است می روند. اکنون این محل در محدوده پارک برهان الدین قرار گرفته است و راه یافتن به این محل که در دامنه کوه قرار دارد به وسیله تعدادی پله میسر میباشد

 

عکس0407

301

عکس0406

عکس0400

عکس0401

عکس0403عکس0398

عکس0414

عکس0408عکس0410

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :