گزارش تصویری از روند عملیات اجرایی کاشت ،اصلاح و احیای باغستان ۸ هکتاری شهرداری

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :