گزارش تصویری از برگزاری مانور خودحفاظتی و دفاع از مقر

این خبر را به اشتراک بگذارید :