گزارش تصویری از عملیات اجرایی تعویض جداول فرسوده بلوار آزادی

این خبر را به اشتراک بگذارید :