اطلاعیه

بدینوسیه به اطلاع شهروندان محترم می رساند شهرداری ڪوهبنان این آمادگی را دارد با مشارڪت مردمی نسبت به آسفالت ڪوچه ها اقدام نماید لذا ساڪنین محترم ڪوچه ها می توانند ضمن معرفی نماینده انتخابی به دفتر فنی شهرداری ،با پرداخت درصدی از هزینه آسفالت به صورت قسط سه ماهه، نسبت به آسفالت ڪوچه خود مشارڪت نمایند.
روابط عمومی شهرداری کوهبنان

این خبر را به اشتراک بگذارید :