گزارش تصویری از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی در مقابل نانوایی های سطح شهر

این خبر را به اشتراک بگذارید :