گزارش تصویری از گندزدایی و ضدعفونی کردن خیابانها محلات ادارات پمپ بنزین کشتارگاه و …

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :