گزارش تصویری اجرای عملیات جدول گذاری و دوبانده کردن بلوار نیروی انتظامی

این خبر را به اشتراک بگذارید :