تهیه منبع ذخیره سوخت ماشین آلات شهرداری و احداث مکانی جهت جانمایی منبع

این خبر را به اشتراک بگذارید :