درراستای اجرای اقدامات پشگیرانه از سیل عملیات ایجاد کانال ها بلوکی در مسیر رودخانه اصلی شهر اجرا گردید.

 

گزارش تصویری:

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :