گزارش تصویری از اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی پارک ترافیک

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :