گزارش تصویری از اجرای عملیات تسطیح و زیرسازی باند دوم بلوار نهم دی

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :