گزارش تصویری از اجرای عملیات جدول گذاری بلوار جانبازان

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :