گزارش تصویری از روند نصب المان میدان شهدا

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :