گزارش تصویری از اجرای عملیات جدول گذاری خیابان عصمتیه شمالی ( محله جوانان)

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :