گزارش تصویری از اجرای عملیات ایجاد ،ترمیم و تقویت سیل بند های سطح شهر

 

 

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :