گزارش تصویری از تمهیدات شهرداری در پنجشنبه آخر سال

 

تنظیف آرامستان

 

 

گذاشتن گلدان بر سر قبور

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :