گزارش تصویری از تمهیدات شهرداری کوهبنان در پنجشنبه آخر سال

 

***تنظیف آرامستان

 

 

***گذاشتن گلدان گل بر سر قبور

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :