گزارش تصویری از اجرای عملیات زیرسازی  و جدول گذاری بلوار کشاورز

این خبر را به اشتراک بگذارید :