آقای مهندس محسنی شهردار محترم جهت نظارت کامل بر نحوه ی آسفالت ریزی باند دوم بلوار شهید صدوقی به صورت سرزده از پروژه در حال انجام بازدید به عمل آوردند و همچنین نکات لازم را به پیمانکار پروژه یادآوری کردند . در این بازدید تعدادی از پرسنل شهرداری هم آقای مهندس محسنی را همراهی می کردند.

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :