گزارش تصویری از عملیات زیرسازی برخی کوچه ها جهت اجرای عملیات آسفالت

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :