گزارش تصویری از اجرای عملیات جدول گذاری خیابان نهم دی

این خبر را به اشتراک بگذارید :