براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و با هدف آشنایی آحاد جامعه با عملکرد و خدمات شهرداری ها و دهیاری ها،ارتقا منزلت خانواده بزرگ شهرداری ها و دهیاری ها، هم افزایی و افزایش همدلی و تعامل مردم و خانواده مدیریت شهری وروستایی واطلاع رسانی در راستای آشنایی با رویکردها،وسیاست ها وبرنامه های کشور در ارتباط با مدیریت شهری وروستایی، روز چهاردهم تیرماه به عنوان”روز شهرداری و دهیاری ” در سالنامه رسمی کشور درج گردیده است.

 

این روز بر خانواده بزرگ پرسنل خدوم دو نهاد خدمتگزار شهرداری و دهیاری مبارک باد.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :