گزارش تصویری از نصب ایستگاه های اتوبوس در ورودی شهر

این خبر را به اشتراک بگذارید :