گزارش تصویری از اجرای عملیات گل کاری میادین و رفوژهای سطح شهر

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :