گزارش تصویری از اجرای عملیات طراحی و دیوار نویسی بلوار آزادی(طرح زیباسازی شهر)

 

این خبر را به اشتراک بگذارید :