گزارش تصویری از عملیات دیورا کشی زمین های بایر خیابان شریعتی (طرح زیباسازی شهر)

این خبر را به اشتراک بگذارید :