به اطلاع دارندگان دستگاههای نفت و گاز (دیزل) درون شهری می رساند به منظور دریافت سهمیه سوخت که قبلا در سامانه مربوطه ثبت نام نموده اند جهت دریافت و تکمیل فرم های پروانه اشتغال و فعالیت به شهردار ی کوهبنان مراجعه کنند.

 

روابط عمومی شهرداریکوهبنان

این خبر را به اشتراک بگذارید :